1. მათემატიკის ფილოსოფიური პრობლემათა არსი
  2. გეომეტრიის განვითარება ძველ საბერძნეთში
  3. ჭეშმარიტების პრობლემა მათემატიკაში
  4. სიმრავლეთა თეორიის მნიშვნელობა.
  5. აქსიომატური მეთოდი და სტრუქტურული იერარქია
  6. ლიტერატურა