შრომების სია

МонографииСтатьи 1. პროგრესი კეთდება მხოლოდ დისციპლინით, აკრძალვებით და ჯანსაღი კონკურენციით

  გილდა სიხარულიძე, კვირის პალიტრა, 2018

  გახსნა
 2. იქ, სადაც გათელილია კანონი, მთავრდება სახელმწიფო და იწყება ქაოსი

  გილდა სიხარულიძე, კვირის პალიტრა, 2018

  გახსნა
 3. დიალოგი XXI საუკუნესთან

  გილდა სიხარულიძე, კვირის პალიტრა, 2018

  გახსნა
 4. ლიბერალიზმმა განათლების სისტემაში მიგვიყვანა დეპროფესიონალიზაციამდე

  გილდა სიხარულიძე, კვირის პალიტრა, 2017

  გახსნა
 5. ღია წერილი ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილ რექტორს ბ-ნ როინ მეტრეველს, რომლის შემდეგ უნივერსიტეტს ფაქტიურად რექტორი აღარ ყოლია

  გილდა სიხარულიძე, კვირის პალიტრა, 2017

  გახსნა
 6. რეფორმებს უნივერსიტეტში ხელს უშლის შინაგანი ბარიერები

  გილდა სიხარულიძე, კვირის პალიტრა, 2017

  გახსნა
 7. ჯანსაღი კონკურენცია, კორუფციის დაძლევა და ნაკლები ბიუროკრატიზმი

  გილდა სიხარულიძე, "თბილისის უნივერსიტეტი", 2016

  გახსნა
 8. განხეთქილება უნივერსიტეტში გამოიწვია იმან, რომ ვერ შევძელით ერთმანეთის მოსმენა

  გილდა სიხარულიძე, "თბილისის უნივერსიტეტი", 28.04.2016

  გახსნა
 9. ბ-ნო ლადო! თქვენ ცნობთ თუ არა „აკადემიურ თავისუფლებას“?

  გილდა სიხარულიძე, "თბილისის უნივერსიტეტი", 22.02.2016

  გახსნა
 10. ახალი მსოფლმხედველობრივი პარადიგმა, როგორც
  დღევანდელი ადამიანის სამყაროსთან დიალოგის საფუძველი

  "თბილისის უნივერსიტეტი", 1 დეკემბერი, 2014 წლის, N15

  გახსნა
 11. ფიზიკა, მათემატიკა და XXI საუკუნე

  სიტყვა, წარმოთქმული ბ-ნ ანზორ ხელაშვილის იუბილეზე, 2013 წლის 13 დეკემბერი

  გახსნა
 12. ბ-ნი ალეკო თავხელიძე: ახალი მეცნიერული ფასეულობები და ახალი მსოფლმხედველობრივი პარადიგმა

  სიტყვა, წარმოთქმული ბ-ნ ალეკოს წიგნის პრეზენტაციაზე, 2012 წ. 12 დეკემბერი

  გახსნა
 13. ვიცხოვროთ ჩვენს დროსთან ერთად

  2012წ

  გახსნა
 14. “მშვიდობით XX საუკუნევ”

  2012წ. საქართველოს საპატრიარქოს უნივერსიტეტი

  გახსნა
 15. იწყება ახალი დიალოგი სამყაროსთან

  "თბილისის უნივერსიტეტი", 2011,#3(2114)

  გახსნა
 16. მეცნიერული მსოფლმხედველობა და ინტერდისციპლინარული კვლევები

  თსუ, 2010 წ.

  გახსნა
 17. ბ-ნო მათე: ფიზიკა, როგორც მსოფლმხედველობა და დიალოგი სამყაროსთან

  შესავალი სტატია წიგნისათვის: მ.მირიანაშვილი "ფარდობითობის თეორია" "ნუკრი", 2008 წ.

  გახსნა
 18. ბ-ნო ვაგანი და თვისებრივად ახალი აზროვნება

  მოხსენესებათა კრებული საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 2008 წ.

  გახსნა
 19. ჩვენი რთული და შემთხვევითობით სავსე სამყარო

  მოხსენება სასტუმრო "თორში" - მრგვალი მაგიდა განათლების საკითხებზე 2006 წ.

  გახსნა
 20. აინშტაინის მსოფლმხედველობის რაციონალისტური და პოლიფონიური ხასიათი, "

  ..... და იყო დღე ფიზიკისა "გამომცემლობა უნივერსალი", 2005 წ.

  გახსნა
 21. “ერთხელ კიდევ თავისუფლების, მოვალეობისა და პასუხისმგებლობის შესახებ”

  ჟურნალი "მიჯნა" N1-2, 1999წ

  გახსნა
 22. სისტემური-სტუქტურული ანალიზის საკითხებისათვის

  ჟურნალი "მაცნე", ფილოსოფიის სერია, 1973 წ. N4

  გახსნა
 23. О характере емпирического знания

  ჟურნალი "მაცნე", ფილოსოფიის სერია, 1979 წ. №3

  გახსნა
 24. Объективная основа абстракции, как граница применимости научной теории

  В сб. "Диалектика - методология естественнонаучного познания"Ленинград 1975 г.

  გახსნა
 25. ობიექტური შეჭმარიტების ფარდობითობის, აბსოლუტურობისა და კონკრეტულების შესახებ

  ჟურნალი "მაცნე" ფილოსოფიური სერია, 1973წ. N1

  გახსნა